Тържище София предлага:

  • Отдаване на търговски площи под наем
  • Отдаване на складови площи под наем
  • Отдаване на хладилни площи под наем

Наемни цени търговски площи:

Търговски площи :

  • 30.00 лв./ден
  • 220.00 лв./10дни
  • 660.00 лв./ месец

Складови площи 25 кв.м

  • от 672.00 лв. до 804.00 лв./месец

Складови площи от 70 кв.м. до 280 кв.м

  • 17.00 лв./кв.м.