Законова уредба и полезни линкове:

Държавна комисия по стоковите борси и тържища

http://www.dksbt.bg/?a=firstpage

Българска агенция по безопасност на храните

www.babh.government.bg/bg/

Министерство на земеделието и храните на Република България
www.mzh.government.bg

Държавен фонд Земеделие
www.dfz.bg/bg/

Комисия за защита на личните данни

https://www.cpdp.bg/

Комисия за защита на потребителите

https://www.kzp.bg