Тържище София стартира дейност през 1996 г. като пазар на производителите, предлагащ място за търговия на едро на българските производители. Търговията се осъществява на асфалтова площадка с площ от около 15 декара.

През 2000 г. дружеството е приватизирано и продължава дейността си като пазар на производителите. Площта е увеличена на 30 декара.

2001 г. реализирани са значителни инвестиции: асфалтовата площадка е разширена, започва изграждане на закрити търгoвски площи, изградена е масивна ограда и пропускателния режим е организиран през покрития портал от към ул. Амстердам.

От 2002 г. Тържище София – търговия на едро на българските производители е регистрирано по ЗСБТ и предлага търговски площи и на едрови търговци на плодове и зеленчуци.

2002 г. – 2006 г. продължава изграждането на закрити търговски площи. Пускане в експлоатация на хладилни складове.

2007 г. въведена е в експлоатация на модерна търговско-складова база с площ от около 3000 м2.

2011 г. депо за разделно събиране на отпадъци.

2012 г. изградени са 94 нови термо-изолирани павилиона за търговия.

2013 г. асфалтовата настилка е изцяло обновена . Тържището е рeгистрирано и лицензирано по всички изисквания на българското законодателство. Дружеството е член на Асоциация на тържищата в България, на Българската Стопанската Камара и на Международната асоциация на тържищата от централна и източна Европа ceiwmf .

Дружеството е член на Асоциация на тържищата в България, на Българската Стопанската Камара и на Международната асоциация на тържищата от централна и източна Европа ceiwmf .